Teambuilding Vrávory

Teambuilding

Teambuilding je velmi účinný a oblíbený nástroj k nastartování ještě lepších výsledků kolektivu ve vaší společnosti. Teambuilding realizujeme ve všech možných podobách, velikostech a vždy šitý na míru klientovi. Disponujeme rozsáhlou zásobou vlastních nápadů, tematických aktivit, zábavných atrakcí a vlastního technického vybavení.

Teambuilding může mít několik podob

Jednou z variant v různých podobách může být klasický teambuilding, který je určen konkrétním pracovním týmům s cílem promyšleného a strukturovaného budování pracovního týmu a zvýšení jeho tvůrčího a výkonového potenciálu. Tyto akce se nejčastěji realizují v počtech několika desítek zaměstnanců. Nejčastější podoby klasického teambuildingu jsou většinou od vzdělávacích akcí zaměřených na logické řešení problémů po akce sportovního typu či kombinaci sportovních aktivit a úkolů s logickým řešením, kdy jsou zaměstnanci rozděleni do týmů, a budují tak spolupráci a týmové pozice. Příkladem pravidelných realizací tohoto typu akcí jsou všechny společnosti skupiny Grei­ner na Slušovicku. Pro společnosti skupiny Greiner pravidelně realizujeme teambuilding pro THP pracovníky.

Další variantou může být akce typu „teamspirit“, která je oproti předchozí variantě určena daleko většímu počtu účastníků, klidně až v řádech stovek či tisíců zaměstnanců.

Podstatou teamspiritu je nabídnout zaměstnancům společný týmový prožitek s cílem vzájemného poznání zaměstnanců napříč útvary v jiném než pracovním prostředí, zvýšení týmové spolupráce, zlepšení vzájemné komunikace a zvýšení vlastní motivace.

Příkladem pravidelné realizace akcí typu teamspirit je garden party pravidelně pořádaná pro společnost Austin Detonator ze Vsetína. Zde se každoročně jedná o akci typu teamspirit pro cca 700 zaměstnanců.

Rychlá poptávka

10 + 12 =