Zvučí vedení agentury

Zvuk

Stejně jako v jiných oblastech činností vztahujících se k pořádání eventů i v ozvučovací technice klademe velký důraz na kvalitu. Vlastníme techniku od předních světových výrobců. Naší vlastní technikou jsme schopni ozvučit prakticky jakoukoliv akci. Při akcích s účastí v řádech několika tisíců návštěvníků pak využíváme dlouholeté spolupráce s předními českými rental společnostmi. Stejně jako u jiné naší techniky i zde disponujeme všemi potřebnými a platnými revizními zprávami apod. Bezpečnost je základním pravidlem.

Rychlá poptávka

6 + 9 =